DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆNDỰ ÁN VỚI DAMEN
Tàu đẩy ATD 2412 - Kí hiệu : ATD-2412
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
24.65
m
Chiều rộngB=
12.63
m
Chiều caoH=
4.60
m
Mớn nướcT=
2.00
m
Trọng tảiDw=
0
Hoàn thành: 2014
Hình ảnh