DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆNDỰ ÁN VỚI DAMEN
Tàu PSV 3300
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
80.00
m
Chiều rộngB=
16.20
m
Chiều caoH=
7.50
m
Mớn nướcT=
5.00
m
Trọng tảiDw=
1500
tấn
Tốc độ tối đaS=
13.50
dặm/giờ
Công dụng: Tàu dịch vụ cho các dàn khoan dầu khí
Hình ảnh