Tau chở dầu 3.500 DWT
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
92.35
m
Chiều rộngB=
14.00
m
Chiều caoH=
7.85
m
Mớn nướcT=
6.05
m
Trọng tảiDw=
3500
tấn
Thuyền viênK=
24
người
Công dụng: Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Hoàn thành: 2001
Hình ảnh