Tàu chở hàng 53.000 Tấn - Kí hiệu : 53.000
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
190.00
m
Chiều rộngB=
32.26
m
Chiều caoH=
17.50
m
Mớn nướcT=
12.60
m
Trọng tảiDw=
53000
tấn
Hoàn thành: 2010
Hình ảnh