Tàu container - Kí hiệu : 1730 TEU
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
1841.10
m
Chiều rộngB=
25.30
m
Chiều caoH=
13.50
m
Trọng tảiDw=
1730
TEU
Tốc độ tối đaS=
19.70
dặm/giờ
Hình ảnh