Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Cập nhật lúc 09:17 24/05/2016