TIN TỨCTIN CÔNG TY

Thông báo : Tuyển dụng lao động

Cập nhật lúc 16:16 20/03/2019
Căn cứ vào nhu cầu lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty trong thời gian tới, Công ty Đóng tàu Hạ long thông báo tuyển dụng lao động.                                                   Phòng TCCB - Công ty đóng tàu Hạ Long