DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆNDỰ ÁN VỚI SBA
Tàu PSV 3300
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
80.00
m
Chiều rộngB=
16.20
m
Chiều caoH=
7.50
m
Mớn nướcT=
5.00
m
Trọng tảiDw=
1500
tấn
Tốc độ tối đaS=
13.50
dặm/giờ
Công dụng: Tàu dịch vụ cho các dàn khoan dầu khí
Hình ảnh
Các dự án khác:
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™