VĂN BẢNBỘ NGÀNH
Yêu cầu không hợp lệ hoặc thông tin không tồn tại!
Invalid request or the information does not exist!
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
190.00
m
Chiều rộngB=
32.26
m
Chiều caoH=
17.50
m
Trọng tảiDw=
53000
tấn
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1

Thiết kế web: OnIP™