Tàu chở khí hóa lỏng - Kí hiệu : VIETGAS 02
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
92.12
m
Chiều rộngB=
14.00
m
Chiều caoH=
6.50
m
Mớn nướcT=
5.00
m
Trọng tảiDw=
2500
Thuyền viênK=
24
người
Hoàn thành: 2002
Hình ảnh
Các dự án khác:
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™