Tàu đánh cá SBA 01 - Kí hiệu : SBA 01
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Trọng tảiDw=
0
Công dụng: Đánh bắt và chế biến cá cho vùng biển Canada
Hình ảnh
Các dự án khác:
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™