Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Cập nhật lúc 09:17 24/05/2016
Các video khác:
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1

Thiết kế web: OnIP™